Henningsons Tryckeri erbjuder en mängd olika tjänster förutom tryckning.

I en trycksaksproduktion är det många moment som ska fungera tillsammans innan slutprodukten når sitt mål. Vi hjälper till med allt från formgivning, bildhantering eller materialval. Adressering, postinlämning och lagerhållning är andra tjänster som vi tillhandahåller.

Allt fler kunder vill ta del av vår företagsportal, det är en tjänst där företag kan hantera sitt kontorstryck och annat marknadsföringsmaterial online och därmed få full kontroll på sitt trycksakslager.

Adressering & Utskick

Adressprintning med variabeldata på brev, kuvert, etiketter eller direkt på färdiga trycksaker i alla tänkbara upplagor är inget problem för oss.
Adressering och variabeldata printas med lasertryck och inkjet.

Vi sköter även sortering och postinlämning.

Packning av kampanjer är en annan tjänst vi utför.

Layout – Original – Färdigställning

Vår ateljé har stor kunskap och mångårig erfarenhet av funktionell originalframställning. Vi hjälper dig med allt från formgivning  till tryckfärdigt original.

Produktfotografering och bildretusch är andra exempel på arbeten hos vår prepressavdelning.

Titta gärna på produktsida för exempel på trycksaker.

 

Lager & Distribution

Vi lagerhåller och distribuerar dina trycksaker och marknadsmaterial.

Kuvertering, adressering, packning av kampanjer, adressprintning direkt på trycksak eller på etiketter och plockning av pärmar är saker som vi gör dagligen. Vi packar och distribuerar till en eller flera adresser inom Sverige eller utomlands.